Odběry krve - otevřený systém

Strana 1 z 1 Celkem 5 záznamů

Odběrové zkumavky
Na-Citrát

Odběrové zkumavky pro koagulaci s NaCitrátem

Odběrové zkumavky
KF+Na2EDTA

Odběrové zkumavky pro vyšetření glugózy s KF+Na2EDTA

Odběrové zkumavky
K2EDTA

Odběrové zkumavky pro stanovení krevního obrazu s K2EDTA.

Odběrové zkumavky
Li-Heparin

Odběrové zkumavky pro přípravu plazmy s heparinem.

Odběrové zkumavky
K3EDTA

Odběrové zkumavky pro stanovení krevního obrazu s K3EDTA.