Evidence a archivace

Strana 1 z 4 Celkem 41 záznamů

List o prohlídce zemřelého

samopropisovací složka (A4, 7 × formulář + 2 × poučení) - vzor 2016

Zpráva o novorozenci

složka A4 (3 listy)

Lékařská zpráva - nález (blok A5)

odtrhávací blok 100 listů A5

Zpráva o rodičce

složka A4 (3 listy)

Evidenční štítek (karta A6)

karta A6 - obsahuje předtištěné údaje (jméno, bydliště, diagnóza, stád...