Záruční lhůty

Záruční lhůty se liší podle způsobu použití výrobku. Pro soukromé (domácí) použití budeme kupujícího považovat za spotřebitele. Pokud budete zboží nakupovat jako firma či podnikatel a na dokladech bude uvedeno Vaše IČ, budeme Vás považovat za profesionálního uživatele.

Obvyklé zázuční lhůty jsou tyto:

  • výrobky s omezenou trvanlivostí - záruční doba do konce doby použitelnosti,
  • ostatní výrobky pro spotřebitele - 2 roky,
  • ostatní výrobky pro profesionální uživatele - 1 rok,
  • ojediněle může být stanovena jiná záruční doba (vyplývala by ze záručního listu nebo by byla vyznačená na obale výrobku, či v doprovodné dokumentaci).