Jak objednat

Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat prostřednictvím tohoto e-shopu, případně telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem (faxem, při osobní návštěvě, ...). Při podání objednávky pomocí tohoto e-shopu bude objednávka obsahovat všechny potřebné informace. Před jejím odesláním Vám bude sdělena rekapitulace objednávky - doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. Objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat“.

Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Kupní smlouva bude uzavřena okamžikem, kdy Vám bude doručeno přijetí objednávky z naší strany.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Přijaté a potvrzené objednávky je možné zrušit pouze po dohodě s námi.

Máte možnost získat kupní smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Nicméně na Vaši žádost můžeme připravit textovou podobu kupní smlouvy a v takovém případě Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Co když něčemu nerozumíte?
V takovém případě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.