Jak postupovat při reklamaci

 

Reklamaci prosím uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady a to následujícím způsobem:

  • pro rychlejší vyřízení nás můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
  • zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
  • u zboží, které mohlo být kontaminováno nebezpečnými, nebo rizikovými látkami nás prosím informujte, domluvíme s vámi bezpečný postup;
  • ke zboží přiložte doklad o jeho zakoupení (kopii faktury, popř. dodacího listu);
  • ke zboží přiložte popis reklamované vady;
  • reklamované zboží odešlete (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu.